Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
header
Regionalia PDF Drukuj Email

I. Publikacje, maszynopisy, rękopisy, prace magisterskie, dyplomowe

oraz konkursowe, wycinki prasowe, broszury

 

1. Historia Wąbrzeźna i powiatu od pradziejów do 1945r.

 

* Akta szcegółowe Magistratu miasta Wąbrzeźna..., 1928 (nr345)

* Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego zeszyt 1-2, pod red. Aleksandra Czarneckiego

[gmina Płużnica - rejon błędowski, rejon Nowej Wsi Królewskiej], Wąbrzeźno 2007-2008 (nr335, 348, 371)

* Baciński J.: Zamek Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno 2004 (nr231)

* Becker P.: Żydzi w Wąbrzeźnie, 2007 (nr330)

* Buze E.: Niedźwiedź, 1995 (nr149)

* Dzieje rzemiosła, zebrał i oprac. W. Szlachcickowski [wycinki prasowe], (nr259)

* Dzieje wąbrzeskiej organizacji cechowej w zarysie w 300 rocznicę

istnienia cechów: szewskiego, krawieckiego, kołodziejskiego,

Wąbrzeźno 1960 (nr13)

* Eckert B.: Mikołaj z Ryńska, Wąbrzeźno 1961 (nr16)

* Frycz J., Kwieciński J.: Studium historyczno - urbanistyczne miasta

Wąbrzeźna: wiek XIII - XX, Toruń 1956 (nr22,184)

* Górny K.: Wąbrzeźno. Z dziejów miasta i okolicy: Od pradziejów do XX w.

(1975 r.), Toruń 1988 (nr78)

* Grodzisko wczesnośredniowieczne Fredek w Wąbrzeźnie. Przyczynek

do pradziejów miasta Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1961 (nr16)

* Herbowski J.: Pożarnictwo Wąbrzeźna na tle histori miasta i rozwoju ochrony

przeciwpożarowej w kraju do 1990 roku, Wąbrzeźno 2010 [książka] (nr 379)

* Heym B.: Gescichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften,

Briesen Westpreussen 1902/Historia powiatu wąbrzeskiego i jego

miejscowości/ (nr79)

* Historia Gminy Wąbrzeźno t. 1-2, Wąbrzeźno 2006 (nr336-337)

* Historia Wąbrzeźna t. 1-2, pod redakcją Krzysztofa Mikulskiego, przy współudziale Aleksandra Czarneckiego, Wąbrzeźno 2005 (nr237-238)

* Historia Wąbrzeźna: wiek XIII - XX (nr68)

Janowska M.; Zarys historii miasta Wąbrzeźna i jego okolicy: od XIII

do XX w. (nr19)

* Januszkiewicz A.: Rzecz dzieje się w Ryńsku, 2005 (nr296)

* Jaszczurkowcy. Ludzie naszego regionu, Wąbrzeźno 1961 (nr20)

* Klimek H. W.: Czas utraconego dzieciństwa, Bydgoszcz 2002 (nr198)

* Klimek L.: Dom rodzinny cz.1, 1987 (nr297)

* Klimek L.: Dom rodzinny cz.2, 1987 (nr298)

* Klimek L.: Dom rodzinny cz.4, 1987 (nr299)

* Klimek W.: Pamiętnik 1914-1918, Pływaczewo 1988 (nr222)

* Klimek W.: Pamiętnik 1918-1920, Pływaczewo 1988 (nr223)

* Kola A.: Średniowieczny gródek rycerski Ryńsk,Wąbrzeźno 1995 (nr141)

* Koprowska-Głowacka A.: Legendy i podania z Ziemi Chełmińskiej, Gdynia 2008 (nr 365)

* Leszcz E.: Kronika zbrodni hitlerowskich, [b.m] 1970 (nr125)

* Maciejewski J.: Nieznany rękopis wąbrzeski z roku 1535: inwentarz Zamku Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie, [kserokopia] (nr241)

* Materiały do charakterystyki powiatu wąbrzeskiego: ludność, drogi,

koleje, lasy, złoża mineralne: przeszłość i teraźniejszość (nr29)

* Matuszewski P.: "Głos Wąbrzeźna" jako prowincjonalna inicjatywa wydawnicza (1920-1939)

[praca magisterska], Toruń 1995 (nr333)

* Michalak L.: Bernard z Wąbrzeźna: śladami sługi Bożego, Poznań 2002 (nr149)

* Pawłowski M.: Zarys dziejów gminy Płużnica, 1998 (nr322)

* Plan miasta Wąbrzeźna z 1904 roku..., [kserokopia] (nr339)

* Polcyn S.: Nigdy nie zapominamy, [b.m] 1995 (nr130)

* Protokoły Zarządu Koła Rodziny Rezerwistów w Wąbrzeźnie, 1934,1939 (nr187)

* Prusakowski R.: Wąbrzeska Kolejka Powiatowa, Wąbrzeźno 2008 (nr341)

* Radzyń dawniej - a dziś, Radzyń 1934 (36)

* Regliński R.A.: W kręgu legend krzyżackich, Gdynia 2009 (nr 366)

* Saga rodu Ślaskich (nr262)

* Skurzyński P.: Zamki Ziemi Chełmińskiej, Gdynia 2009 (nr 367)

* Stańczewski J.: Zarys historii miasta Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1935 (nr50, 373)

* Szlachcikowski W.: Administracja i sądownictwo w dzisiejszym powiecie

wąbrzeskim do końca XIX w. (nr51)

* Szlachcikowski W.: Badania archeologiczne grodzisk w powiecie

wąbrzeskim w latach 1971 - 72, Wąbrzeźno 1973 (nr97)

* Szlachcikowski W.: Historyczny szkic rozwoju powiatu wąbrzeskiego:

wiek XIII - XX (nr52)

* Szlachcikowski W.: Legendy, podania, wspomnienia i inne ciekawostki

z okolic Wąbrzeźna (nr55)

* Szlachcikowski W.: Legendy, podania, wspomnienia i inne ciekawostki

z okolic Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 2009 [książka] (nr 374)

* Szlachcikowski W.: Młodzież pomorska w ruchu oporu (nr256)

* Szlachcikowski W.: Pamiętne lata 1918 - 1920. Gdy Polska wracała

do Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1978 (nr99)

* Szlachcikowski W.: Powstanie styczniowe (nr257)

* Szlachcikowski W.: Przyczynek do martyrologii Polaków z Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskieg w okresie okupacji, (nr352)

* Szlachcikowski W.: Samodzielne grupy oporu... (nr278)

* Szlachcikowski W.: Udział społeczeństwa Wąbrzeźna i jego okolic

w walkach wyzwoleńczych: wiek XIV - XX (nr61)

* Szlachcikowski W.: Udział społeczeństwa Wąbrzeźna i jego okolic

w walkach wyzwoleńczych: wiek XX (nr62)

* Szlachcikowski W.: W 550 rocznicę śmierci Mikołaja z Ryńska (nr63)

* Szlachcikowski W.: Wąbrzeźno w okresie okupacji (nr263)

* Szlachcikowski W.: Wyznania w dzisiejszym powiecie wąbrzeskim

do końca XIX w. (nr51)

* Szlachcikowski W.: Wyzwolenie Wąbrzeźna (nr280)

* Szlachcikowski W.: Z dziejów Wąbrzeźna. W 710 rocznice istnienia

miasta (nr67)

* Szlachcikowski W.: Z dziejów szpitalnictwa wąbrzeskiego, 1972 (nr260)

* Szlachcikowski W.: Zabytki i wykopaliska (nr66)

* Szlachcikowski W.: Zamek biskupi w Wąbrzeźnie (nr65)

* Szlachcikowski W.: Zbrodnie Wehrmachtu (nr305)

* Szlakiem Towarzystwa Jaszczurczego (nr60)

* Tadych J.:"Tułacze", [losy wojenne rodziny z okolic Wąbrzeźna], Grudziądz 2003 (nr354)

* "W dowód szacunku swemu szefowi: Bolesław Szczuka w Wąbrzeźnie",

[pracownicy "Głosu Wąbrzeskiego"] , Wąbrzeźno 1925 (nr243)

* W 75-lecie istnienia powiatu wąbrzeskiego (nr70)

* "Wąbrzeska drukarnia, Bolesław Szczuka",[zebrali pracownicy "Głosu Wąbrzeskiego"], Wąbrzeźno 1925 (nr268)

* Wąbrzeskie wspomnienia: pod red. Aleksandra Czarneckiego, Wąbrzeźno 2010 [książka] (nr 375)

 

 

2.Historia współczesna Wąbrzeźna i powiatu (od roku 1945)

 

* Akt odsłonięcia tablicy upamiętniającej urodzenie w Wąbrzeźnie laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Walthera Nernsta, 1991 (nr172)

* Badania archeologiczne grodzisk w powiecie wąbrzeskim, zebrał i opracował Witalis Szlachcikowski (nr261)

* Borysowski B.: Odkrycia przyrodnicze roku 2001, Wąbrzeźno 2001[praca konkursowa] (nr153)

* Charakterystyka powiatu wąbrzeskiego: rok 1954 (nr7,181)

* Czarnecki A. (przy współudziale Alicji Kruk i Małgorzaty Osip): Wąbrzeskie Zakłady Graficzne: zarys historyczno-wspomnieniowy 1920-2007, Wąbrzeźno 2007 (nr325)

* Dane do charakterystyki powiatu 1939 - 1952 (nr8)

* Dekanat Wąbrzeski, Toruń 1994 (nr236)

* Dokumentacja rozbudowy POM-u w Wąbrzeźnie (nr131)

* Dorobek powiatu wąbrzeskiego 1945-1965, [zebrał Witalis Szlachcikowski] (nr287)

* Dorobek powiatu wąbrzeskiego w okresie XX-lecia istnienia Polski Ludowej, (nr182)

* Gmina Płużnica, [red. Mariusz Bartosik, Wojciech Bartoszewski],Płużnica 2005 (nr310)

* Gmina Wąbrzeźno, [red. Mariusz Bartosik, Wojciech Bartoszewski],Płużnica 2005 (nr311)

* Gmina Wąbrzeźno (Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO), Płużnica 2007 (nr319)

* Inwentaryzacja zabytków powiatu wąbrzeskiego, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski], 1967 (nr235)

* Katalog firm powiatu wąbrzeskiego: urzędy, instytucje, podmioty gospodarcze, Wąbrzeźno 2003-2004 (nr208)

* Klimek H. W.: Czas zniewalanej młodości (1945-1956) [wspomnienia], Wąbrzeźno 2005 (nr254)

* Klimek Ł.: Kościółek w Jarantowicach p. w. św. Maksymiliana Kolbego, Wąbrzeźno 2007 (nr321)

* Kocimski Ł.: Możliwości rozwoju turystyki w powiecie grudziądzkim i wąbrzeskim, Bydgoszcz 2006 (nr312)

* Kronika miast i gromad powiatu wąbrzeskiego 1945-1965, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski], (nr24,285)

* Kronika miast i gromad powiatu wąbrzeskiego 1966-1972, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski], (nr54,286)

* Księga miejsc upamiętniających zbrodnie hitlerowskie w powiecie

wąbrzeskim: informacje na dzień 1 września 1965 r.

* Lokalny program rozwoju zasobów ludzkich powiatu wąbrzeskiego, Wąbrzeźno 2003 (nr240)

* Materiały do charakterystyki miast powiatu wąbrzeskiego: wiek XX (nr31)

* Materiały do charakterystyki powiatu wąbrzeskiego, (nr29,185)

* Materiały do charakterystyki powiatu: wiek XX (nr30)

* Materiały do projektu planu 5-letniego (nr127)

* Miasto i gmina Wąbrzeźno: Dożynki '87 (nr128)

* Obchody roku Kopernikowskiego, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski] (nr269)

* Plan rozwoju lokalnego Miasta Wąbrzeźno, [maszynopis] Wąbrzeźno 2004 (nr242)

* Powiat wąbrzeski [folder], Wąbrzeźno 2000 (nr135)

* Powiat wąbrzeski [folder], Wąbrzeźno 2006 (nr315)

* Powiat wąbrzeski 2001 w języku polskim [folder], Wąbrzeźno 2001 (nr150)

* Powiat wąbrzeski 2001 w j. niemieckim [folder], Wąbrzeźno2001 (nr151)

* Powiat wąbrzeski 2001 w j. angielskim [folder], Wąbrzeźno 2001(nr152)

* Powiat wąbrzeski - 5 lat w Unii Europejskiej: wykorzystane szanse [materiały z konferencji, która odbyła się 15 maja 2009 roku], Wąbrzeźno 2009 (nr362)

* Program rozowju gospodarki rolnej powiatu wąbrzeskiego na lata 1966-1970, (nr45,186)

* Przewodnik po regionie: Dziedzictwo historyczne regionu Wieczno (zesz. 1); Dziedzictwo przyrodnicze regionu Wieczno (zesz. 2); Dziedzictwo kulturowe regionu Wieczno (zesz. 3), Płużnica 2007 (nr331,338,340)

* Rejon Wąbrzeźno, Bydgoszcz 1998 (nr136)

* Ryńsk: przewodnik, Ryńsk 2002 (nr230,304)

* Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Wrocław 2005 (nr346)

* Szlachcikowski W.: Gmina Wąbrzeźno: wiadomości prasowe 1977-1982), 1982 (nr334)

* Szlachcikowski W.: Kronika miasta Wąbrzeźna 1973-1980 [kopia], 1981 (nr224)

* Szlachcikowski W.: Kronika miasta Wąbrzeźna 1981-1983 [wycinki prasowe], 1984 (nr225)

* Szlachcikowski W.: Kronika miasta Wąbrzeźna 1984,[wycinki prasowe] ,1985 (nr224)

* Szlachcikowski W.: Kronika powiatu wąbrzeskiego 1945-1976 [wycinki prasowe, fotografie i in.](nr88,89,90,91,92,93,94,95,96)

* Szlachcikowski W.: Kronika powiatu wąbrzeskiego od 1945 do 31 maja 1975 roku oraz kronika miast i gmin regionu wąbrzeskiego od 1 czerwca do 31 grudnia 1975 roku, (nr283)

* Szlachcikowski W.: Kronika powiatu wąbrzeskiego 1945-1965, 1966 (nr227)

* Szlachcikowski W.: Kronika wąbrzeskiej organizacji bojowników o wolność i demokrację 1945-1978 [kopia], Wąbrzeźno 1978 (nr190)

* Szlachcikowski W.: Kronika wąbrzeskiej organizacji bojowników o wolność i demokrację 1979-1984 , (nr284)

* Szlachcikowski W.: Kronika Wąbrzeźna 1985-1986, (nr351)

* Szlachcikowski W.: Kształtowanie się władzy Ludowej w Wąbrzeźnie i powiecie wąbrzeskim: ORMO, SB, MO, Wąbrzeźno (nr279)

* Szlachcikowski W.: O ofensywie styczniowej i wyzwoleniu Wąbrzeźna (nr57)

* Szlachcikowski W.: Pomniki walk i męczeństwa powiatu wąbrzeskiego: pamięci ofiarom wojny 1939-1945, 1965 (nr228)

* Szlachcikowski W.: Rozwój społeczno-gospodarczy powiatu wąbrzeskiego w 30-leciu PRL, Wąbrzeźno 1974 (nr277)

* Szlachcikowski W.: Służba weterynaryjna w powiecie wąbrzeskim 1945 -1970 (nr100)

* Szlachcikowski W.: Turystyczny szlak Towarzystwa Jaszczurczego, Bydgoszcz 1967 (nr203,323)

* Szlachcikowski W.: Z jubileuszu Roku Wojciecha Kętrzyńskiego 1968 rok (nr258)

* Tadych J.: Problemy demograficzne mojego miasta: Wąbrzeźno, Grudziądz 2001 (nr353)

* Tadych J.: Tendencje zmian gospodarki rolnej wybranej gminy lub wsi: Dębowa Łąka, Grudziądz 2002 (nr327)

* Wąbrzeźno: Folder:[w jęz. polskim i niemieckim], Wąbrzeźno 1996 (nr121)

* Wąbrzeźno: folder [red. Anna Borowska, tł. Michał Stenzel], Wąbrzeźno 2006 (nr317)

* Wąbrzeźno: przewodnik, red. Urząd Miejski Wąbrzeźno; P. Becker, Wąbrzeźno 2009 [książka] (nr381)

* Wąbrzeźno: przewodnik:[w jęz. polskim i niemieckim], oprac. K. Zaniewski,

Z. Wilczyński, Wąbrzeźno 1999

* Wąbrzeźno wczoraj i dzis: album, Wąbrzeźno 2006 (nr324)

* Wycinki z "Gazety Pomorskiej" z lat 1970 - 1971 (nr122)

* Wycinki z "Gazety Pomorskiej" z lat 1971 - 1973 (nr123)

* Wycinki z "Gazety Pomorskiej" z lat 1973 (nr125)

* Wycinki z "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" za rok 1971 (nr124)

* Zaborowski L.: Wąbrzeźno - charakterystyka geograficzna miasta: wiek XX (nr74)

* Zaniewski K.: Wąbrzeźno - przewodnik, Wąbrzeźno 1999 (nr134)

* Zaniewski K.: Wąbrzeźno przewodnik= Wąbrzeźno Stadtfuhrer, Wąbrzeźno 2001 (nr204)

* Zielaskiewicz T.: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w byłym powiecie wąbrzeskim w latach 1945-1980, Wąbrzeźno 1983 (nr193)

 

 

3 . Oświata, edukacja, kultura, sport (historia i teraźniejszość)

--- twórczość lokalnych autorów

--- znani ludzie ziemi wąbrzeskej

 

* Bartel H.: Walther Nernst [biografia laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii w 1920r. - urodzony w Wąbrzeźnie], Leipzig 1989 (nr155)

* Basikowska A.: Edukacja regionalna na przykładzie skansenu w Stanisławkach - propozycje realizacji wybranych zagadnień [praca dyplomowa], Toruń 2002 (nr156)

* Basikowska A.: Edukacja regionalna na przykładzie Szkoły Podstawowej

Nr 2 w Wąbrzeźnie, b.m.w., 2002

* Basikowska A.: Toponimia wybraych miasteczek ziemi chełmińskiej [praca dyplomowa], Toruń 1986 (nr329)

* Błaszak A.: Działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie na rzecz osób niepełnosprawynych i chorych w latach 2003-2005 [praca dyplomowa], Toruń 2006 (nr308)

* Borysowski B.: Jak ciekawie można spędzić wakacje w mojej rodzinnej miejscowości, Wąbrzeźno 2004 [praca konkursowa] (nr205)

* Brzostek M.: Działalność opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna Przedszkola "Bajka" w Wąbrzeźnie w latach 1951-2000 [praca magisterska], Olsztyn 2001 (nr158)

* Brzóskiewicz K.: Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie od roku 1989 [praca ucznia z Gimnazjum], Wąbrzeźno 2001 (nr162)

* Cander K.: Rytm świata: malarstwo, rysunek, [Krzysztof Cander - Wąbrzeźnianin, znany malarz], Bydgoszcz 2007(nr360)

* Dąbrowski D.: Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi Chełmińskiej Toruń 2009 [artykuł] (nr 368)

* Chmiel H.:Monografia Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzexnie, Toruń 1991 (nr355)

* Eckert B.: Mikołaj z Ryńska [poemat], 1961 (nr14,183)

* Górecka B.: Bibliotekarstwo Publiczne w Gminie Dębowa Łąka w latach 90-tych XX wieku [praca licencjacka], Toruń 2002 (nr229)

* Grzybek M.: Biblioteki Publiczne na terenie wąbrzeskim w latach 1991-2002 o prowadzona przez nie działalność promocyjna i marketingowa [praca licencjacka], Warszawa 2004 (nr239)

* Harcerstwo wąbrzeskie, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski] (nr275)

* Henryk Sienkiewicz w powiecie wąbrzeskim [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski] (nr271)

* Historia szkoły w latach 1883-2003: kalendarium[historia obecnego Gimnazjum Nr 1], Wąbrzeźno 2003 (nr295)

* Izdebski Z.: Vademecum antypedagoga [autor jest Wąbrzeźnianinem], Wąbrzeźno-Wronie 2004 (nr245)

* Kalinowska R.: Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach - 120 lat historii, Wąbrzeźno 2007 (nr320)

* Klimek H.: Egzysterki czyli pisane wierszem egzystencjalne rozważania, radości, smutki, rozsterki [autor urodzony w Pływaczewie k/ Wąbrzeźna], Toruń 2009 (nr350)

* Klimek H. W.: Maturzyści 1951 albo Klub "Szprociarzy": utwór sceniczny w III aktach napisany w 1957 roku [autor urodzony w Pływaczewie k/ Wąbrzeźna], 2007(nr332)

* Klimek L.: Dom rodzinny: cz. 1: Pływaczewo; cz. 2 : Gospodarstwo rolne; cz. 4 : Rodzice [historia rodziny Klimków z Pływaczewa. Władysław Klimek - poseł do Sejmu RP w latach 1938-1939, działacz społeczny i kulturalny], Gdańsk 1987 (nr297,298,299)

* Klimek L.: Władysław Klimek 1899-1939 cz. 1-3 [był posłem lat 1938-1939, działacz lokalny], 1992-1993 (nr219-221)

* Klimek W.: Pamiętnik [Władysław Klimek był posłem lat 1938-1939, działacz lokalny i regionalny], 1988 (nr222,223)

* Kowaliszyn I.: Malarstwo [katalog wystawy wąbrzeskiego malarza], Wąbrzeźno 2008 (nr361)

* Kronika ewangelickiej szkoły w Błędowie od roku 1892 do 1925 [kserokopia fragmentów kroniki], (nr282)

* Michalak L.: Bernard z Wąbrzeźna: śladami sługi Bożego, Poznań 2002 (nr149)

* Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie - 55 lat działalności czytelniczej , Wąbrzeźno 2002 (nr301)

* Monografia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie 1945 - 1963 (nr34)

* Ostrach K.: Sport amatorski i związkowy w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno 1970 (nr37)

* Pieśni część: 60 lat I Okręgu Toruńskiego Pomorskiego Związku Śpiewaczego,

Toruń 1973 (nr144)

* [Pięćdziesiąt] 50 lat szkoły we Wroniu, Wąbrzeźno 2009 (nr 372)

* Pięta S.: Biblioteki Publiczne powiatu wąbrzeskiego w latach 1945 - 1974,

Toruń 1979 (nr81)

* Pływalnia Miejska im. Pawła Bączyńskiego, Wąbrzeźno 2006 (nr314)

* Polańska A.: Księgozbiór regionalny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie [praca licencjacka], Toruń 2005 (nr291)

* Polańska A.: Miejska i Powiatowa BIblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie. Filia dla Dzieci - próba monografii [praca magisterska], Toruń 2007 (nr326)

* Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Wąbrzeźnie: podzamcze - Jezioro Zamkowe - Jezioro Frydek - struga wąbrzeska - ulica Wolności: przewodnik i materiały dydaktyczne, Wąbrzeźno 2005 (nr300)

* Różycka J.: Kontrowersyjni i bezsporni: [praca na ogólnopolski konkurs historyczny o znanych wąbrzeźnianach] , Wąbrzeźno 2004 (nr211)

* Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Wąbrzeźnie za rok szkolny 1931/32, Wąbrzeźno 1932(nr288)

* Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Wąbrzeźnie za rok szkolny 1932/33, Wąbrzeźno 1933(nr289)

* Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Wąbrzeźnie za rok szkolny 1934/35, (nr290)

* Stańczewski E.: Szeregowiec dwu armii [wspomnienia - autor jest wąbrzeźnianinem], Wąbrzeźno 2008 (nr343,344)

* Stempska L.: Samorządowe biblioteki publiczne Wąbrzeźna i Gminy w latach 1991-1998 [praca magisterska], Toruń 1999 (nr212)

* Stenzel A.: Pałace i dwory okolic Grudziądza.T.1, Grudziądz 2008 (nr357)

* Syke - Wąbrzeźno: Wspomnienia na zawsze... = Erinneningen Fur Immer... [wspomnienia młodzieży szkolnej przebywającej w ramach wymiany, w zaprzyjaźnionym mieście Syke], Wąbrzeźno 2009 (nr364)

* Szkolne pokolenia: rys historyczno - wspomnieniowy, pod red. Aleksandra Czarneckiego [historia zespołu szkół ogólnokształcących], Wąbrzeźno 2006 (nr316)

* Szkolne pokolenia: pod red. Aleksandra Czarneckiego [rys historyczno-wspomnieniowy LO w Wąbrzeźnie, publikacja] (wyd 1 -2006r., nr 316)( wyd 2 2010r nr 380)

* Szkoła w powiecie [Liceum Ogólnokształcące im. Z Działowskiego w Wąbrzeźnie] : projekt przygotowany przez uczniów szkoły w ramach realizacji programu "Szkoła Marzeń", Wąbrzeźno 2006 [publikacja w formie zeszytu] (nr 382)

* Szlachcikowski W.: Wąbrzeska "Lutnia"- przyczółek polskości 1886 - 1979.

W 70. rocznicę istnienia, Wąbrzeźno 1979 (nr102)

* Szlachcikowski W.: Szkolnictwo w powiecie wąbrzeskim do końca XIX w.

* Kolonie i przedszkola w okresie międzywojennym (nr59)

* Szlachcikowski W.: Tajne nauczanie w okresie okupacji (nr101)

* Szulecka M.: Szkoła Podstawowa w Myśliwcu - początki i rozwój, 2006 (nr292)

* Trzcińska B.: Tajemnica matki, Wąbrzeźno 2009 (nr370) [powieść napisana przez wąbrzeźniankę]

* Uber Walther Nernst: aus Anlass seines 20. Todestages [publikacja w języku niemieckim o W. Nernście - noblista urodzony w Wąbrzeźnie], Berlin 1992 (nr160)

* Walkiewicz A.: Zarys dziejów szkolnictwa zawodowego w Wąbrzeźnie do roku 1980 [praca magisterska], Toruń 1991 (nr214)

* Walkiewicz A.: Zarys historii szkolnictwa podstawowego na terenie Gminy Książki w latach 1945-2000 [praca dyplomowa], Toruń 2001 (nr213)

* Walkiewicz M.: Nazwy osobowe mieszkańców parafii Wąbrzeźno (księga urodzeń i chrztów z lat 1876-1902) [praca magisterska], Toruń 1992 (nr215)

* Wąbrzeskie pogwarki: badanie języka mieszkańców Wąbrzeźna pod kątem obecności regionalizmów i germanizmów (nr293)

* Wąż K.: Czytelnik dziecięcy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie w latach 1998-2002 [praca dyplomowa], Toruń 2003 (nr202)

* Witkowska A.: Życie, działalność społeczna i polityczna posła Władysława Klimka (1899-1939) [praca magisterska], Bydgoszcz 2006 (nr328)

* Woźniak M.: Zarys historii SP w Dębowej Łące, Wąbrzeźno 1997 (nr147)

* Zech P.: Juppchen od koni [pierwsze polskie wydanie opowiadania P. Zecha - pisarza niemieckiego urodzonego w Wąbrzeźnie], Toruń 2008 (nr347)

* Zech P.: Kinder vom Parana : Roman [autor urodził się w Wąbrzeźnie], Leipzig 1952 (nr177)

* Zech P.: Opowiadania [polskie wydanie opowiadań P. Zecha - pisarza niemieckiego urodzonego w Wąbrzeźnie], Toruń 2009 (nr358)

* Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno 2009 [folder] (nr 377)

* Zeszyty historyczne Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Działowskiego, pod red. Aleksandra Czarneckiego [historia szkoły], Wąbrzeźno 2006 (nr306,318)

* Zieliński K.: Hometown : katalog zdjęć 2000-2003 [Krzysztof Zieliński - wąbrzeźnianin, znany artysta fotografik], Warszawa 2004 (nr294)

* Żarczyńska J.: Autobiograficzny pomnik pamięci o czasie utraconego dzieństwa 1939-1945 [praca licencjacka o książce H. Klimka urodzonego w Pływaczewie k/ Wąbrzeźna], Koszalin 2004 (nr244)

 

II . Dokumenty elektroniczne

 

* Becker P. : "Ciekawostki historyczne Wąbrzeźna i okolic", Wąbrzeźno 2010 [film DVD, przygotowany i emitowany przez Miejską Telewizje Kablową w Wąbrzeźnie, realizacja Paweł Becker i Gizela Pijar. Zawiera tematy: "Nazwa i herb Wąbrzeźna", "Zamek Biskupów Chełmińskich", "Szaniec Szwedzki", "Park M. Curie-Skłodowskiej", "Figura Matki Bożej Zamkowej" i inne] (cz.1 nr 36; cz.2 nr 37; cz.3 nr 39; cz.4 nr 40 )

* Becker P. : "Podróże z Historią", Wąbrzeźno 2010 [płyta zawiera programy MTK z cyklu "Podróże z historią przygotowane i prowadzone przez Pawła Beckera". Tematy: "Zamki i Rycerze", "Tajemnice kościołów", "Na pielgrzymim szlaku", "Pałace i dwory", W wiejskiej chacie", "Belle epogne", "Śladami znajomych osób"] (cz.1 nr 42; cz.2 nr 43)

* Borysowski B.: Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim [CD-ROM],

Wąbrzeźno 2003 (nr2)

* Briesener Kreisblatt [płyta zawiera 5 numerów zeskanowanego czasopisma w języku niemieckim ukazującego się w Wąbrzeźnie pod koniec XIX wieku], [CD-ROM], (nr1)

* Dożynki '87- Wąbrzeźno [film DVD z uroczystości centralnych dożynek, które odbyły sie w Wąbrzeźnie w 1987r.] (nr29)

* Dyskusyjny Klub Książki; Kroniki Pamięci, [film na CD-ROM], [płyta zawiera informacje o działalności DKK oraz wspomnienia o nieżyjących wąbrzeźnianach, którzy odegrali ważną rolę w historii miasta], Wąbrzeźno 2008 (nr3)

* [dziesięć] 10 lat powiatu wąbrzeskiego [płyta zawiera prezentację multimedialną dotyczącą 10 lat funkcjonowania powiatu wąbrzeskiego], Wąbrzeźno 2009 (nr27)

* "[dziesięć] 10 lat Warsztatów Terapi Zajęciowej w Wąbrzeźnie", Wąbrzeźno 2009 [płyta DVD zawiera prezentacje multimedialną dotyczącą diesięcioletniej działalności wąbrzeskich WTZ] (nr 38)

* Etiudy Warsztatów Filmowych [płyta DVD, zawiera filmy: "Wakacje w Wąbrzeźnie", "Szczęśliwa gwiazda", "długość dźwieku"- Reżyserowane przez grupę młodzieży wąbrzeskiej podczas warsztatów filmowych prowadzonych przez Marka Kaliszewskiego] (nr32)

* Harenkonzerte [na płycie nagrano koncert harfowy podczas otwarcia wystawy poświęconej 125 rocznicy urodzin Paula Zecha], Berlin 2006 (nr4)

* Ich bin so wild nach Deinem Erdbeermund ... [płyta zawiera zdjęcia z wystawy

w Berlinie poświęconej 125 rocznicy urodzin Paula Zecha (pisarza niemieckiego urodzonego w Wąbrzeźnie)] [CD-ROM], Berlin 2006 (nr5)

* Informacja Regionalna w Bibliotekach Publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [CD-ROM], Toruń 2006 (nr6)

* Informacja Regionalna w Bibliotekach Publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [CD-ROM], Toruń 2007 (nr7)

* Jarzębski M.: Gmina Wąbrzeźno - zapomniane cmentarze [CD-ROM], Wąbrzeźno (nr8)

* Jarzębski M.: Wąbrzeźno w okresie okupacji niemieckiej [CD-ROM], Wąbrzeźno (nr9)

* Kilaszewski M. "Eliza", "Maciek", "Marta", Wąbrzeźno 2010 [płyta DVD z trzema filmami, zrealizowanymi przez Stowarzyszenie św Łukasza i gminę Miejską Wąbrzeźno w ramach projektu dla osób bezrobotnych] (nr41)

* Nasza mała ojczyzna w obiektywie : dotyk czasu [CD-ROM], [płyta zawiera zdjęcia z Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskiego], Wąbrzeźno 2007 (nr12)

* Magazyn Wąbrzeski [film na CD-ROM], [płyta zawiera program telewizyjny o Wąbrzeźnie: Sylwetki znanych Wąbrzeźnian, Sakrosong 2007 (Festiwal Muzyki Religijnej), Monitoring w wąbrzeskich szkołach, Rewitalizacja miasta], Bydgoszcz 2007 (nr10)

* Magazyn Wąbrzeski: Płyta zawiera: "Ocalić od zapomnienia" "Survival" "Wymiana młodzieży Wąbrzeźno-Syke" "Warsztaty filmowe młodzieży" "Działalność WDK" [DVD],

Bydgoszcz 2009 (nr 33)

* Magazyn Wąbrzeski:Płyta zawiera program telewizyjny o Wąbrzeźnie:czerwiec,lipiec,sierpień 2009 [DVD],Wąbrzeźno 20009 (nr30)

* Mossakowski Józef: "Hejnał miasta Wąbrzeźno" [CD-ROM], Wąbrzeźno 2009 (nr 35)

* Najpiękniejsze zakątki mojego miasta Wąbrzeźna... : zdjęcia Wąbrzeźna z konkursu fotograficznego "Wąbrzeźno - moje miasto" organizowanego przez Wąbrzeski Dom Kultury [Prace konkursowe z różnych edycji, CD-ROM], Wąbrzeźno 2007 (nr11)

* Olszewska S.: Zbiory regionalne MiPBP w Wąbrzeźnie - prezentacja multimedialna [CD-ROM], Wąbrzeźno 2008 (nr13)

* Program poetycki z okazji Święta Niepodległości [film na CD-ROM], [przedwojenne wiersze Józefa Stańczewskiego - wąbrzeźnianina, recytują Paweł Becker i Bartek Skórzewski. Program przygotowała MiPBP w Wąbrzeźnie], Wąbrzeźno 2008 (nr14)

* Ślaska K.: Dzieje Orłowa [płyta zawiera skanowany tekst wypożyczony z Książnicy Kopernikańskiej. "Dzieje Orłowa" to rozdział w: "Trzy pamiętniki pomorskie", zebrał Józef Borzykowski, Gdańsk 1982, s. 75-145], [CD-ROM], Wąbrzeźno (nr15)

* Tołopiłło B.: Reminiscencje - część I (utwory 1-8), Suita dziecięca - cześć II (utwory 9-20),[płyta zawiera kompozycje muzyczną autorstwa wąbrzeźnianina], [CD-ROM], Wąbrzeźno 2008 (nr16)

* Tylko w Wąbrzeźnie: Piosenka w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 [DVD], Wąbrzeźno 2009 (nr 34)

* Uerzeichnis zur Geschichte des Kreises Briesen von Benno Heym [płyta zawiera zeskanowane fiszki Beno Heyma, które były wstępem do powstania jego książki p. t. "Historia powiatu wąbrzeskiego", CD-ROM], Wąbrzeźno (nr17)

* Wąbrzeskie Towarzystwo Strzeleckie, odznaka Lutnii [płyta zawiera dwa zdjęcia: Budynek Bractwa Strzeleckiego w Wąbrzeźnie oraz odznaka chóru "Lutnia" z data założenia (1909), CD-ROM], Wąbrzeźno (nr18)

* Wąbrzeźno, tylko tutaj kawałek muru coś znaczy [film DVD o Wąbrzeźnie], Wąbrzeźno 2008 (nr19,20,21)

* Wystawa "Paul Zech" w Wuppertal [płyta zawiera zdjęcia z wystawy w Wuppertal dotyczącej Paula Zecha (pisarza niemieckiego urodzonego w Wąbrzeźnie), CD-ROM], Wąbrzeźno 2007 (nr22)

* Wystawa "PAUL ZECH w Wąbrzeźnie" [płyta DVD zawiera zdjęcia z wystawy którą zoorganizowano w Wąbrzeźnie 01.05.2009r poświecona pisarzowi niemieckiemu urodzonemu w Wąbrzeźnie. Materiały wystawowe zostały przywiezione z Berlina i zgromadzone przez A. Hubnera- biografia P. Zecha],Wąbrzeźno 2009 (nr 31)

* Wywiad z Romą Ligocką: spotkanie autorskie[Roma Ligocka - pisarka, gościła w Wąbrzeźnie w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki], [film na CD-ROM], Wąbrzeźno 2009 (nr28)

* Zabytki Gminy Wąbrzeźno : zdjęcia [CD-ROM], Zieleń 2007 (nr23)

* Zech - Aufzeichnungen eines Emigranten [Kaseta VHS zawiera film o pisarzu niemieckim urodzonym w Wąbrzeźnie - Paul Zech], (nr24)

* Złoty Kałamarz- III edycja konkursu dla niepełnosprawnych, [płyta zawiera informację z podsumowania konkursu "Wyprawy literackie" - "O Złoty kałamarz", organizowanego przez MiPBP w Wąbrzeźnie] , [CD-ROM], Wąbrzeźno 2005 (nr25)

* Złoty Kałamarz- IV edycja konkursu dla niepełnosprawnych, [płyta zawiera informację z podsumowania konkursu "Wyprawy literackie" - "O Złoty kałamarz", organizowanego przez MiPBP w Wąbrzeźnie], [CD-ROM], Wąbrzeźno 2007 (nr26)

 

III. Kartoteki regionalne

* "Chóry i Towarzystwa Śpiewacze"

* "Ciekawostki wąbrzeskie - dawne i współczesne"

* "Dokumenty i informacje dotyczące miejscowości w powiecie"

* "Dokumenty życia społecznego biblioteki"

* "Dokumenty życia społecznego - okres międzywojenny"

* "Dokumenty życia społecznego - współczesne"

* "Dożynki - Wąbrzeźno 1987"

* "ERG, POMEX, EKOSYSTEM, Mleczarnia"

* "Gminy w powiecie wąbrzeskim (informacje)"

* "Historia sportu w Wąbrzeźnie"

* "Kalendarium Wąbrzeźna"

* "Kolejnictwo w Wąbrzeźnie"

* "Kurkowe Bractwo Strzeleckie"

* "Mapy"

* "Materiały reklamowe - okres międzywojenny"

* "Prace konkursowe - Wąbrzeźno - moje miejsce na ziemi"

* "Religia, Kościoły"

* "Rody związane z ziemią wąbrzeską"

* "Rok 1920 w Wąbrzeźnie i na Pomorzu"

* "Służba zdrowia"

* "Starosta Józef Szczepański"

* "Starostwo powiatowe - okres między wojenny"

* "Syke - miasto partnerskie z Wąbrzeźnem"

* "Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ"

* "Turystyka i agroturystyka (materiały reklamowe)"

* "Ważne wydarzenia w Wąbrzeźnie; najnowsza historia miasta"

* "Wąbrzeska oświata i harcerstwo"

* ""Wąbrzeźno, herb"

* "Wąbrzeźno - zdjęcia mieszkańców miasta z okresu międzywojennego"

* "Wiersze o Wąbrzeźnie"

* "Wiersze pana Łukasza Marciniaka"

* "Witold Maciejewski - wąbrzeźnianin, powstaniec wielkopolski"

* "Wybory samorządowe 1998"

* "Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG"

* "Znani Wąbrzeźnianie"

* "II Wojna Światowa"

* "750-lecie Wąbrzeźna"

Poprawiony: wtorek, 31 maja 2011 12:06